چشم انداز


     کانی ها و سنگ های قیمتی از دیرباز در کشورمان مورد توجه بوده است. اشاره به گوهرها در نوشته ها و آثارعلمی قدیمی شواهدی از این توجه در ایران باستان است. ایرانیان باستان سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی را به خوبی می شناختند و جواهرات و گوهر را به عنوان زینت مورد استفاده قرار میدادند.

   بعد ها به دلایل مختلف سایر کشور ها گوی سبقت را از ایرانیان در صنعت گوهرشناسی و جواهر سازی ربودند و ما هرگز نه تنها نتوانستیم به جایگاه اصلی خود برگردیم،بلکه حتی در این مسیر سعی و تلاشی هم بخرج ندادیم. بطوری که امروزه گردش مالی در این صنعت بیش از 600 میلیون دلار است و سهم ما از این بازار بزرگ تقریبا صفر است.

   گالری گوهر زیبا با دارا بودن تیمی متخصص و مجرب درصدد است با استخراج انواع گوهر سنگ ها از معادن غنی کشورمان و تولید آن به جواهراتی زیبا و فعالیت هایی مختلف در این راستا ، سهمی به سزایی از این صنعت بزرگ را در ایران ایفا کند تا به امید خدا روزی دوباره به جایگاه اصلی خود در جهان برگردیم.