باز پس گیری کالا


باز پس گیری کالا تحت شرایط زیر امکان پذیر است :

 
شما میتوانید دو روز پس از تحویل کالا در صورت عدم رضایت از محصول آن را مرجوع کنید .
کالا باید سالم و بدون آسیب خوردگی باشد.
هزینه پست بر عهده مشتریست.
پس از برسی کارشناسان در صورت نبود اشکال هزینه اصل کالا با کسر مالیات به شما بازگشت داده میشود.