دستبند ارغوان

قیمت :

قیمت : ۳۸,۰۰۰ تومان

توضیحات

با دستبند ارغوان انرژی کاینات را با خود همراه کنید و هرچه را که دوست دارید خلق کنید و به آرزو های خود راحت تر برسید.
جنس سنگ رزین
نوع بند نبوک
طول تقریبی 15 سانتی متر
مناسب برای بانوان

با دستبند ارغوان انرژی کاینات را با خود همراه کنید و هرچه را که دوست دارید خلق کنید. و به آرزو های خود راحت تر برسید.

جمله تاکیدی دستبند:

من با اقتدار زندگیم را آنگونه که بخواهم طراحی میکنم.